Functies > Functies vergelijken
123456Functies vergelijken

Toepassen

De tijd die een slinger van een wandklok nodig heeft om één keer heen en weer te bewegen heet de slingertijd. De formule T = 2 π L g geeft het verband aan tussen de slingertijd T in seconde en de lengte L van de slinger van een bepaalde wandklok in m. Het getal g heeft te maken met de zwaartekracht en in g 9,8 .

Omdat de slinger van deze klok in 1 seconde heen en weer slingert, kun je de lengte van de slinger van deze klok berekenen. Je moet daarvoor een vergelijking oplossen.

Opgave 19Slinger en slingertijd
Slinger en slingertijd

Je ziet in Toepassen een formule voor het berekenen van de slingertijd van de slinger van een wandklok.

a

Een klok heeft een slinger met een lengte van 40 cm. Hoe groot is de slingertijd?

b

Wordt de slingertijd van de klok tweemaal zo groot als de lengte van de singer twee maal zo groot wordt? Licht je antwoord toe.

Opgave 20Lengte slinger
Lengte slinger

In Toepassen staat dat je lengte van de slinger kunt uitrekenen door een vergelijking op te lossen.

a

Welke vergelijking is dat?

b

Los deze vergelijking op. Geef de juiste waarde van L in mm nauwkeurig.

verder | terug