Oppervlakte en inhoud > Inhoud
12345Inhoud

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Je vermenigvuldigt de oppervlakte van het grondvlak met de hoogte. De formule wordt dus π r 2 h .

b

De kegel heeft een inhoud die 1 3 deel is van die van de cilinder, dus de inhoud van de kegel is 1 3 π r 2 h .

c

Voor de halve bol is h = r en de inhoud is 2 keer die van de kegel.
De inhoud van de halve bol is 2 3 π r 2 r = 2 3 π r 3 .
De inhoud van een bol is 4 3 π r 3 .

Opgave 2
a

inh(cilinder) = π 10 2 20 = 200 π

b

opp(bol) = 4 3 π 10 3 = 4000 π 3

Opgave 3

De straal van de Aarde is 40000 2 π 6366 km.
De inhoud is daarom ongeveer 6366,... 3 4 3 π 1,081 10 12 km2.

Opgave 4

Je dompelt het onder in een rechthoekige (balkvormige) bak water en meet dat de vorm (dus lengte, breedte en hoogte) van de extra hoeveelheid water.
Zo maak je van een willekeurige vorm een balkvorm met dezelfde inhoud.

Opgave 5
a

inhoud = 4 4 10 = 160 cm3.

b

inhoud = 1 2 6 6 2 - 3 2 6 = 18 27 cm3.

c

inhoud = π 0,9 2 150 - π 0,7 2 150 = 48 π cm3.

d

inhoud = 55 100 = 5500 cm3.

e

inhoud = 1 3 6 6 18 = 12 18 cm3

f

inhoud = 1 3 1 2 6 27 24 = 648 = 18 2 cm3.

g

inhoud = 1 3 π 2 2 10 = 40 3 π cm3.

Opgave 6

De gevraagde inhoud is 10 10 10 - 1 3 1 2 10 10 10 = 833 1 3 cm3.

Opgave 7

In het voorvlak bereken je de opstaande ribben van de ontbrekende punt via r r + 6 = 2 6 en dus r = 3 .
De hoogte van de complete piramide is dan 9 2 - ( 18 ) 2 = 63 .
De hoogte van de ontbrekende bovenste punt is 3 2 - ( 2 ) 2 = 7 .
De gevraagde inhoud is 1 3 6 6 62 - 1 3 2 2 7 93,36 cm3.

Opgave 8

De inhoud van het massieve lichaam is in het voorbeeld berekend. Op dezelfde manier bereken je de inhoud van de binnenruimte als het lichaam niet massief is:
1 3 π 9,8 2 225 - 1 3 5,8 2 135 + 0,5 4 3 π 5,8 2 .
Het holle amsterdammertje heeft nu een volume van ongeveer 18925 - 17944 = 981 cm3.

Opgave 9

inhoud(halve kegel) = 1 3 1 2 π 1,5 2 3 = 1,125 π .
inhoud(kwart bol) = 1 4 4 3 π 1,5 3 = 1,125 π .
inhoud(diabolo) = 2 ( 1 3 π 1,5 2 2,25 - 1 3 π 0,5 2 0,75 ) = 3,25 π .

Opgave 10

Het volume onder dit schilddak hoort bij een lichaam dat bestaat uit een driehoekig prisma (op z'n kant) met aan weerszijden twee gelijke halve piramides (die je kunt samenvoegen tot één piramide). De inhoud wordt daarom: 1 2 8 5 6 + 1 3 8 6 5 = 200 m3.

Opgave 11

Het grondvlak bestaat uit vijf gelijkbenige driehoeken met een tophoek van 72 °, een basis van 4 cm, twee benen van 2 sin ( 36 ° ) en een hoogte van 2 tan ( 36 ° ) .
De oppervlakte van die vijfhoek is daarom 5 1 2 4 2 tan ( 36 ° ) 27,53 cm2.
De hoogte van deze regelmatige vijfzijdige piramide is 4 2 - ( 2 sin ( 36 ° ) ) 2 ) 2,10 cm.
De inhoud is daarom ongeveer 1 3 27,53 2,10 19,3 cm3.

Opgave 12

1 3 π 2 2 12 - 1 3 π 1,5 2 9 + 1 3 π 1,5 2 1 = 10 π

Opgave 13

Zaag de buis (in gedachten) in de haakse bocht over de lasnaad door en maak hem recht, zie zijaanzicht hiernaast. De hoeveelheid staal wordt (aangenomen dat er in de grondplaat geen gat zit): 150 150 1 + π 25 2 650 - π 24 2 650 122560 mm3.
Dat is 122,56 cm3. Dus het geheel weegt 956 gram.

Opgave 14

De inhoud is = 4 3 π 4 3 - 1 3 π ( 4 - 4 2 - 3 2 ) 2 ( 3 4 - ( 4 - 4 2 - 3 2 ) ) + π 3 2 3 337,8 m3.

Opgave 15

inhoud(linker figuur) = 2 1 3 6 6 3 = 72 cm3.
inhoud(middelste figuur) = 6 6 6 - 4 1 3 1 2 6 6 6 = 72 cm3.
inhoud(rechter figuur) = 2 ( 1 3 6 6 4,5 - 1 3 2 2 1 , 5 ) = 104 cm3.

Opgave 16

De inhoud is 1 3 π 50 2 1000 - 1 3 π 40 2 800 1277581 mm3 en dat is ongeveer 1,278 liter.

Opgave 17

1 2 4 3 π 6 3 + 1 2 π 6 2 8 = 288 π 905 m3.

verder | terug