Breuken > Breuk naar decimaal getal
1234567Breuk naar decimaal getal

Inleiding

Bij decimale getallen zijn de decimalen tienden, honderdsten, duizendsten, enzovoorts.

Daarom kun je decimale getallen schrijven als breuken.
En omgekeerd kun je breuken schrijven als decimale getallen. Alleen heb je daar soms wel heel veel decimalen voor nodig...

Je leert in dit onderwerp:

  • breuken en decimale getallen in elkaar omzetten;

  • breuken gebruiken als exacte antwoorden vereist zijn.

Voorkennis:

  • rekenen met decimale getallen, zowel met de hand als met de rekenmachine, in de juiste rekenvolgorde;

  • de begrippen breuk (met teller en noemer) en samengestelde breuk kennen;

  • breuken vereenvoudigen.

verder | terug