Rekenen > Schatten
1234567Schatten

Inleiding

Als je werkt met een rekenmachine is het nogal van belang om je antwoord te kunnen schatten. Daarmee wordt bedoeld dat je (door eenvoudige berekeningen) een indruk hebt hoe groot je antwoord ongeveer zou moeten zijn. Je kunt dan zien, of je niet een intikfout hebt gemaakt.

Maar je kunt ook bijvoorbeeld schatten hoeveel bezoekers er bij een voorstelling zijn, of hoe hoog een bepaalde toren is, enzovoorts.

Je leert in dit onderwerp:

  • schatten hoe groot de uitkomst van een berekening ruwweg zou moeten zijn;

  • afmetingen en/of aantallen schatten;

  • de orde van grootte van een uitkomst bepalen.

Voorkennis:

  • rekenen met decimale getallen en de begrippen som, verschil, product en quotiënt gebruiken;

  • getallen afronden.

verder | terug