Rekenen > Afronden
1234567Afronden

Inleiding

Soms krijg je (bijvoorbeeld na een berekening) getallen met meer decimalen dan gewenst is. In Nederland is het bijvoorbeeld gebruikelijk om het resultaat van een toets weer te geven als een getal vanaf `1,0` tot en met `10,0` en ook in één decimaal nauwkeurig. Cijfers op een rapport zijn daarentegen vaak gehele getallen vanaf `1` t/m `10` .

Je leert in dit onderwerp:

  • decimale getallen correct afronden;

  • afronden in praktijksituaties;

  • het gemiddelde van een aantal gegeven decimale getallen berekenen.

Voorkennis:

  • wat decimale getallen zijn en hoe ons decimale getallensysteem in elkaar zit;

  • hoe je getallen op een getallenlijn kunt plaatsen en hoe je aangeeft dat het éne getal groter|kleiner is dan het andere;

  • rekenen met decimale getallen en de begrippen som, verschil, product en quotiënt gebruiken.

verder | terug