Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Theorie

Statistiek houdt zich bezig met het verzamelen, uitleggen en presenteren van betrouwbare gegevens over groepen. In een statistisch onderzoek wordt er gebruikgemaakt van een statistische cyclus.

De populatie is de groep die onderzocht wordt. Dit kunnen mensen zijn, maar ook dieren, voorwerpen of gebeurtenissen. In het algemeen wordt gezegd dat een populatie bestaat uit elementen. Voor het onderzoek wordt een steekproef gedaan. Dit is een selectie uit de populatie, omdat het vaak te veel werk is om alle elementen individueel te onderzoeken.

Een steekproef lijkt in de volgende gevallen op de populatie:

  • De steekproef moet aselect zijn. Dat betekent dat de elementen in de steekproef puur op toevalsbasis uit de populatie gekozen moeten worden.

  • De steekproef moet representatief zijn. Dat betekent dat bepaalde klassen in de populatie, als daar onderscheid in bestaat, in dezelfde verhouding in de steekproef worden weergegeven.

  • Bovendien moet de steekproefomvang voldoende groot zijn. Bij een te kleine steekproef zullen de resultaten te veel van toevallige factoren afhankelijk zijn.

Een onderzoek betreft één of meer statistische variabele(n). Leeftijd, geslacht, lengte, gewicht en kleur van ogen zijn variabelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten variabelen: kwantitatieve en kwalitatieve variabelen.

Kwantitatieve variabelen hebben een getalswaarde, er kan mee gerekend worden. Er zijn twee verschillende typen kwantitatieve variabelen:

  • discrete variabelen, die bestaan uit getallen zonder tussenwaarden;

  • continue variabelen, die bestaan uit getallen met tussenwaarden.

Kwalitatieve variabelen geven een eigenschap of kwaliteit weer. Er zijn ook twee verschillende soorten kwalitatieve variabelen:

  • nominale variabelen, dat zijn variabelen die alleen een soort aangeven;

  • ordinale variabelen, dat zijn variabelen die een soort aangeven, maar die je ook in een bepaalde rangorde kunt plaatsen.

verder | terug