Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Testen

Opgave 16

Een wetenschappelijk instituut werkt mee aan het ontwerp van een nieuwe soort satelliet. Hierbij onderzoeken wetenschappers de gemiddelde omlooptijden (de tijdsduur van één baan rond de aarde) van al bestaande satellieten. Met de resultaten kunnen ze het ontwerp van de nieuwe satelliet bevorderen.

Deze situatie vraagt om een statistisch onderzoek. Benoem de populatie, de variabele en het soort variabele.

Opgave 17

In 1954 werd onder rijke Amerikaanse kinderen onderzoek gedaan naar de invloed van poliovaccin "Salk" op het wel of niet ontwikkelen van verlammingsverschijnselen. Polio, ook wel kinderverlamming genoemd, is een besmettelijke virusziekte.

De helft van de kinderen kreeg het vaccin ingespoten. De andere helft kreeg een placebo ( "fopmiddel" ) ingespoten. Van de daadwerkelijk gevaccineerden kregen kinderen verlammingsverschijnselen, van de placebo-ontvangers waren dat er .

a

Waarom is hier geen sprake van een representatieve steekproef? Hoe had deze steekproef moeten worden samengesteld?

b

Waarom werd er van placebo’s gebruikgemaakt?

c

Hoeveel procent van de daadwerkelijk gevaccineerde kinderen heeft baat gehad bij het Salk-vaccin?

d

Iemand zegt dat het vaccin de kans op verlammingsverschijnselen met % verlaagt. Hoe komt deze persoon daar bij?

verder | terug