Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Verkennen

Opgave V1

Files worden meestal ervaren als een probleem.

a

Noem minimaal vier bedrijven of beroepsgroepen waarvoor de ontwikkeling van het fileprobleem van belang is.

b

Waarom is statistisch onderzoek noodzakelijk om het ontstaan van files te onderzoeken?

c

Noem vier (soorten) organisaties die in Nederland statistisch onderzoek doen.

Opgave V2

Bedenk een opzet voor een onderzoek naar het gebruik van de fiets onder de ouders en leerlingen van je school. De bedoeling is dat je na het onderzoek uitspraken kunt doen over het gebruik van de fiets van alle leerlingen van de school en hun ouders.

verder | terug