Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Voorbeeld 3

Een onderzoeker wil weten of middelbare scholieren tegenwoordig meer kleedgeld dan vroeger krijgen. Onderzoek wat de knelpunten in deze vraag zijn en probeer een formulering te vinden die het onderzoek mogelijk maakt.

> antwoord

Onduidelijk is wat met "meer" wordt bedoeld. Je zou kunnen vragen: hoeveel zakgeld krijgen middelbare scholieren? Een klassenindeling kan handig zijn, bijvoorbeeld € 0,00 - € 5,00 per week, € 5,00 - € 10,00 per week, € 10,00 - € 15,00 per week.

Om welke leerlingen gaat het? Brugklassers krijgen minder dan achttienjarigen. Misschien is het duidelijker als je een leeftijdsklasse neemt, bijvoorbeeld de vijftien- tot zeventienjarigen.

Met welke periode vergelijk je dit? Met de vorige eeuw of met twintig jaar geleden? Bepaal dit en benoem de periode.

De vraag zou nu kunnen zijn: hoeveel geld per week krijgen vijftien- tot zeventienjarigen nu (2017) ten opzichte van zeventien jaar geleden (2000)?

Opgave 8

Formuleer een duidelijke onderzoeksvraag bij de probleemsituaties.

a

Hoe betrokken zijn vwo-leerlingen bij de politiek?

b

Wat is het succes van bijles?

verder | terug