Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Voorbeeld 2

Bekijk de beschrijving van een aantal statistische onderzoeken. Geef per onderzoek aan of het een kwantitatieve of kwalitatieve variabele betreft. Geef ook aan of deze discreet, continu, nominaal of ordinaal is.

  • Er wordt onderzoek gedaan naar het aantal zwerfkatten per stad.

  • Er wordt een enquête opgesteld over wat de top 3 van favoriete muziekartiesten onder achttienjarigen is.

  • Van alle leerlingen in de derde klassen van een middelbare school wordt de lengte gemeten. Een jaar later wordt dit herhaald, om te meten hoeveel iedereen in de tussentijd is gegroeid.

  • Onder kleurenblinde mensen in een bejaardentehuis wordt onderzocht welke mensen wat voor soort kleurenblindheid hebben.

  • De gemiddelde snelheid van mannelijke olympische wedstrijdrenners over de loop van de jaren wordt vergeleken met die van vrouwen.

> antwoord
  • Kwantitatief, discreet: het aantal katten heeft geen tussenwaarden.

  • Kwalitatief, ordinaal: artiesten zijn niet uit te drukken in nummers, maar een top 3 wel in rangordes.

  • Kwantitatief, continu: lengte is een maat met veel mogelijke tussenwaarden.

  • Kwalitatief, nominaal: het soort kleurenblindheid is een naam en niet in een getal uit te drukken.

  • Kwantitatief, continu: snelheid is een maat met veel mogelijke tussenwaarden.

Opgave 7

Bekijk de beschrijving van een aantal statistische onderzoeken. Geef per onderzoek aan of het een kwantitatieve of kwalitatieve variabele betreft. Geef ook aan of deze discreet, continu, nominaal of ordinaal is.

a

Met een enquête worden mensen gevraagd of ze wel of niet gelovig zijn, en zo ja, welk geloof ze aanhangen.

b

Voor een gepaste opvang op scholen wordt er onderzoek gedaan naar hoeveel kinderen met een autismespectrumstoornis gediagnosticeerd zijn.

c

Leerlingen in een basisschoolklas worden gevraagd hun drie favoriete tekenfilms op volgorde op te schrijven.

d

De groei van bacterieculturen wordt onder verschillende omstandigheden gemeten aan de hand van het gewicht in petrischaaltjes.

e

Aan de hand van het onderzoeken van de verkoop van vliegtickets in vakantieperiodes stelt een maandblad een top 10 van populaire vakantiebestemmingen op.

verder | terug