Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Toepassen

Opgave 15Eigen onderzoek: opzet onderzoek fietsgebruik
Eigen onderzoek: opzet onderzoek fietsgebruik

Maak een opzet voor een onderzoek onder een deel van de ouders en leerlingen van je school naar hun gebruik van de fiets. Neem je onderzoeksplannen onder de loep en verbeter ze.

a

Ontwerp minimaal twee concrete onderzoeksvragen: wat wil je precies weten over het fietsgebruik van de leerlingen en hun ouders? Anders gezegd: welke vragen wil je beantwoord zien nadat je dit onderzoek hebt uitgevoerd?

b

Ontwerp een lijst met vragen, zodanig dat je met de antwoorden erop je eigen onderzoeksvragen kunt beantwoorden.

c

Stel een lijst met variabelen samen waarin je de antwoorden op je vragenlijst vastlegt en geef bij elke variabele aan of het om een kwalitatieve, discreet kwantitatieve of continu kwantitatieve variabele gaat.

d

Ontwerp een aselecte en representatieve steekproef van leerlingen en ouders op je school.

e

Ontwerp de manier waarop je de steekproefpersonen de vragen gaat stellen zodanig dat je de meeste kans hebt op zo veel mogelijk serieuze antwoorden.

verder | terug