Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Inleiding

Statistiek houdt zich bezig houdt met het verzamelen, uitleggen en presenteren van betrouwbare gegevens over groepen (van bijvoorbeeld mensen). Meestal wordt daarbij maar een deel van de groep onderzocht.

Het woord statistiek is afkomstig uit het Latijn: statisticum collegium. Dit betekent: les over staatszaken. Je zou kunnen zeggen: de analyse van staatsgegevens.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen statistisch onderzoek, steekproef, populatie, aselect en representatief;

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen en tussen discrete en continue kwalitatieve variabelen;

  • valkuilen bij het doen van statistisch onderzoek.

Voorkennis:

  • de basisbegrippen uit de beschrijvende statistiek in de onderbouw vwo;

  • de basistechnieken van het werken met de grafische rekenmachine en/of met Excel.

verder | terug