Machten en wortels > Wortels
12345678Wortels

Uitleg

De oppervlakte van dit vierkant is 16 cm2.
De lengte van elke zijde is 4 cm, want 4 2 = 4 × 4 = 16.
Je zegt: de wortel van 16 is 4.
Je schrijft dit als: 16 = 4 .
Dat noem je wortel trekken. Je rekenmachine kan ook wortel trekken. Bijvoorbeeld 441 = 21 gaat waarschijnlijk zo:

441

Maar misschien heeft je rekenmachine wel een afzonderlijke worteltoets...

De bewerkingen "kwadraat nemen" en "wortel trekken" heffen elkaar op. Meetkundig gezien gaat het bij kwadrateren om het bepalen van de oppervlakte van een vierkant vanuit de zijde: 4 2 = 16. En bij wortel trekken gaat het om het bepalen van de zijde vanuit een gegeven oppervlakte 16 = 4 .

En dus is: 4 2 = 4  en ook ( 4 ) 2 = 4

Opgave 1

De oppervlakte van een vierkant is 64 cm2.

a

Hoe bereken je de zijde van het vierkant? Bereken ook die zijde.

b

De zijde van een vierkant heeft een lengte van 7 . Hoeveel bedraagt de oppervlakte?

Opgave 2

Bereken de volgende wortels zonder rekenmachine:

a

49

b

144

c

2,25

d

4 9

e

0,64

f

49

Opgave 3

Tussen welke gehele getallen ligt 140 ?

verder | terug