Machten en wortels > Kwadraten
12345678Kwadraten

Uitleg

Dit vierkant heeft vier zijden van 4 cm.
De oppervlakte van het vierkant is 4 × 4 = 16 cm2.
In plaats van 4 × 4 schrijf je ook wel 4 2 .
Je spreekt dit uit als "vier tot de tweede" of "vier kwadraat" .

"Kwadraat" (vroeger "quadraat" ) komt van het latijnse "quadra" dat "vier" betekent; een kwadraat is eigenlijk gewoon een andere naam voor (oppervlakte van een) vierkant. Het berekenen van een kwadraat heet kwadrateren.

Voor een vierkant geldt: oppervlakte = zijde 2 .

Met de rekenmachine bereken je 4 2 zo:

of zo:

Opgave 1

De lengte van een van de zijden van een vierkant is 7 cm.

a

Hoe bereken je de oppervlakte van het vierkant? Bereken ook de gevraagde oppervlakte.

b

In plaats van 7 × 7 schrijf je ook wel 7 2 .
Hoe spreek je dat uit?

Opgave 2

Bereken de volgende kwadraten zonder rekenmachine:

a

6 2

b

25 2

c

3,5 2

d

( 1 3 ) 2

e

2,2 2

f

( 2 2 3 ) 2

Opgave 3

Maak een lijst met kwadraten van de eerste 20 gehele getallen en leer die uit je hoofd.

verder | terug