Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hiernaast een tekening van het zuig/blaas-motortje.
Dit motortje kan bewegen langs een verticale as. In de stand "blazen" gaat hij in de richting van de pijl, in de stand "zuigen" gaat hij tegen de richting van de pijl in. Verder kent de motor twee standen, omhoog en omlaag. Dat zie je aan de pijl.

a

Het motortje start op 0 en kan alleen zuigen. Je stelt in " 3 omhoog" . Waar eindigt het motortje?

b

Het motortje start op 0 en kan alleen zuigen. Je stelt in " 3 omlaag" . Waar eindigt het motortje?

c

Je start nu op 3 en stelt in " 2 omhoog" . Waar eindigt het motortje? Welke aftrekking hoort daar bij?

d

Je start weer op 3 en stelt in " 5 omlaag" . Waar eindigt het motortje? Welke aftrekking hoort daar bij?

Opgave V2

Hopelijk heb je nu gezien dat bij het zuig/blaas-motortje het zuigen betekent dat er getallen worden afgetrokken. De stand van het motortje is "omhoog" (voor positieve getallen) en "omlaag" voor negatieve getallen.

a

Hoe laat je het motortje de aftrekking 3 4 maken?

b

Hoe laat je het de aftrekking -3 4 maken?

c

Hoe laat je het de aftrekking 3 -4 maken?

d

Hoe laat je het de aftrekking -3 -4 maken?

Opgave V3

Je hebt nu steeds het motortje alleen laten blazen (optellingen) of alleen laten zuigen (aftrekkingen). Maar je kunt die twee acties ook door elkaar gebruiken.

a

Leg uit met behulp van de standen en de acties van het motortje dat 5 + -2 hetzelfde effect heeft als 5 2. maken?

b

Verklaar zo ook dat 5 -2 = 5 + 2.

verder | terug