Negatieve getallen > Negatieve getallen optellen
123456Negatieve getallen optellen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hiernaast een tekening van het zuig/blaas-motortje.
Dit motortje kan bewegen langs een verticale as. In de stand "blazen" gaat hij in de richting van de pijl, in de stand "zuigen" gaat hij tegen de richting van de pijl in. Verder kent de motor twee standen, "omhoog" en "omlaag" . Dat zie je aan de pijl.

a

Het motortje start op 0 en kan alleen blazen. Je stelt in " 3 omhoog" . Waar eindigt het motortje?

b

Het motortje start op 0 en kan alleen blazen. Je stelt in " 3 omlaag" . Waar eindigt het motortje?

c

Je start nu op 3 en stelt in " 2 omhoog" . Waar eindigt het motortje? Welke optelling hoort daar bij?

d

Je start weer op 3 en stelt in " 5 omlaag" . Waar eindigt het motortje? Welke optelling hoort daar bij?

Opgave V2

Hopelijk heb je nu gezien dat bij het zuig/blaas-motortje het blazen betekent dat er getallen worden opgeteld. De stand van het motortje is "omhoog" (voor positieve getallen) en "omlaag" voor negatieve getallen.

a

Hoe laat je het motortje de optelling 3 + 4 maken?

b

Hoe laat je het de optelling -3 + 4 maken?

c

Hoe laat je het de optelling 3 + -4 maken?

d

Hoe laat je het de optelling -3 + -4 maken?

verder | terug