Verhoudingen > Schaallijnen
1234567Schaallijnen

Uitleg

De schaal van een tekening wordt meestal aangegeven met schaallijnen.

Schaallijnen worden verdeeld in twee of meer gelijke stukken, zoals in vijf stukken op het plaatje, zodat je bij het meten van een afstand op de kaart kunt kiezen of je de hele schaallijn wilt gebruiken, of een gedeelte ervan.

Als je een kaartje op het beeldscherm van een computer, tablet of smartphone bekijkt, zie je dat de schaallijn met een plaatje mee groeit of krimpt. Het blijft dus bij elke vergroting of verkleining kloppen. En op digitaal kaartmateriaal waarop je kunt in- en uitzoomen, wordt de schaallijn zelfs aangepast aan hoeveel je in- of uitzoomt.

Bij wegenkaarten of andere (niet-digitale) topografische kaarten wordt vaak nog gewerkt met de aanduiding `1 : ...` . Hoe kleiner het getal achter de "1 :" , des te gedetailleerder is de kaart.

`1 : 10000` wil zeggen: 1 cm op de kaart is `10000` cm in werkelijkheid.

Opgave 1

Je hebt twee papieren plattegronden. Op de ene staat: schaal `1 : 100000` en op de andere staat een schaallijntje met de tekst "10 km" . Verder zijn de kaarten identiek. Van beide kaarten maak je een fotokopie waarop alle lijnen, dus ook het schaallijntje, anderhalf keer zo lang worden.

Leg uit wat er op het kaartje met de schaalvermelding fout gaat en waarom alles goed gaat bij het kaartje met de schaallijn.

Opgave 2

Op een kaart met een schaal van `1 : 10000` komt een weg voor van 2,7 cm lang. Hoe lang is deze weg in werkelijkheid? Geef je antwoord in meter.

verder | terug