Breuken > Breuken delen
1234567Breuken delen

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je alle munten van ons geldstelsel. De basismunt is de munt van `1` euro.
Je moet € 3,50 betalen.

a

Je gebruikt alleen munten van `1/2` euro. Hoeveel heb je er nodig?

b

Zijn er ook munten van `1/10` euro? Hoeveel munten van `1/10` euro heb je nodig om de € 3,50 te betalen?

Opgave V2

Leg uit dat het bij de vorige opgave zowel bij a als bij b eigenlijk ging om het delen van twee breuken. Schrijf deze delingen op.

verder | terug