Figuren > Coördinaten
12345678Coördinaten

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je een schoolbord met daarop een rooster.
De roostervakjes zijn `5` cm bij `5` cm.

Hoe zou je op zo'n schoolbord de plaats van een punt kunnen aanduiden?

Opgave V2

Voor het aanduiden van een punt heb je soms één, soms twee en soms nog meer getallen nodig. Bovendien moet je een beginpunt kiezen.

a

Hoe geef je een punt aan op de getallenlijn?

b

Met hoeveel getallen geef je de plaats van een punt aan op een plat vlak zoals dit schoolbord?

c

Hoeveel getallen heb je nodig om de plaats van een punt in de ruimte vast te leggen?

d

Hoeveel getallen heb je nodig voor de plaats van een punt op het aardoppervlak?

e

Kun je een situatie bedenken waarin je vier getallen nodig hebt om de plaats van een punt weer te geven?

verder | terug