Diagrammen > Beeld-, staaf- en lijndiagram
123456Beeld-, staaf- en lijndiagram

Verkennen

Opgave V1

Figuren zoals deze zijn bedoeld om informatie overzichtelijk weer te geven. Hier zie je een beelddiagram (van jaren geleden) over fietsen in zeven landen in Europa.

a

Welk land had toen vermoedelijk de meeste fietsen? Welke informatie ontbreekt om dit met zekerheid te kunnen zeggen?

b

Hoeveel kilometer fietsten we toen per persoon in Nederland per jaar ongeveer?

c

In het onderste deel van de figuur geeft de lengte van de weg de grootte van de waarde weer. Klopt dat? Licht je antwoord toe met een voorbeeld.

d

En hoe zit het met het bovenste deel van de figuur, kloppen de hoogtes van de fietsen met de waardes die erbij staan?

e

Kun je bij deze figuur het gemiddelde aantal fietsen per inwoner berekenen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

verder | terug