Diagrammen > Gemiddelden
12345678Gemiddelden

Verkennen

Opgave V1

Erik uit B1G haalde voor zijn wiskundetoetsen de volgende cijfers:

9 8 7 6,5 7 5,5 10 7 7 5 10

De toetsen telden allemaal even zwaar mee.

a

Erik berekent in twee decimalen nauwkeurig zijn rapportcijfer voor wiskunde. Laat zien hoe.

b

Rond het rapportcijfer af op een geheel getal. Schrijf op hoe je afrondt.

Opgave V2

Voor het vak Frans haalde Erik achtereenvolgens deze cijfers:

6 7 5 8 3,5 4 5,5 6 8 8

Hierbij telden de vijfde en de tiende toets vier keer zo zwaar als de overige.

Bereken in één decimaal nauwkeurig zijn rapportcijfer voor Frans.

verder | terug