Verbanden > Formule naar grafiek
123456Formule naar grafiek

Verkennen

Opgave V1

Op de Iphone is deze thermometer als app beschikbaar. De temperatuur staat er niet alleen in graden Celsius, maar ook in graden Fahrenheit. Dat komt omdat in veel Engelstalige landen met graden Fahrenheit wordt gewerkt. Voor het omrekenen van de ons vertrouwde graden Celsius naar graden Fahrenheit bestaat de formule

graden Fahrenheit = 9 5 × graden Celsius + 32

a

Laat met behulp van deze formule zien dat 32°F bij 0°C hoort.

b

Bereken ook met de formule hoeveel graden Fahrenheit bij 100°C hoort.

c

Wat is het voordeel van zo'n plaatje als hiernaast boven een formule? En wat is het nadeel?

Je zou bij de formule voor het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit een grafiek kunnen maken.

d

Geeft een grafiek bij deze formule dezelfde informatie als de thermometer? Licht je antwoord toe.

e

Hoe maak je een grafiek bij deze formule?

verder | terug