Grafieken > Grafieken tekenen
1234567Grafieken tekenen

Verkennen

Opgave V1

In deze grafiek zie je hoe de temperatuur op een bepaalde dag afhangt van het tijdstip op die dag.

Vul de onderstaande tabel in door de juiste waarden uit de grafiek af te lezen.

tijd (uur) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
temperatuur (°C)
Opgave V2

Bij een grafiek een tabel maken is meestal niet erg zinvol want die tabel is niet nauwkeuriger dan de grafiek. En de grafiek laat het verband tussen twee grootheden beter zien dan de tabel. Meestal is het ook omgekeerd: door meten (van bijvoorbeeld de temperatuur op meerdere tijdstippen) ontstaat een nauwkeurige tabel en de grafiek maak je erbij om het verband beter zichtbaar te maken.

Beschrijf hoe je bij een tabel een grafiek maakt.

verder | terug