Grafieken > Grafieken aflezen
1234567Grafieken aflezen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek hiernaast. Hij staat ook op het werkblad.

a

Kun je nauwkeurig aflezen hoe warm het is om 5:00 uur?

b

Op de horizontale as is een schaalverdeling. Teken daarbij verticale roosterlijnen.

c

Maak op de verticale as een schaalverdeling om de 5°C. Teken de bijbehorende horizontale roosterlijnen.

d

Met behulp van deze roosterlijnen kun je al iets beter aflezen. Hoeveel graden is het om 12:00 uur?

e

En hoe laat ongeveer is het 15°C?

verder | terug