Grafieken > Globale grafieken
1234567Globale grafieken

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek hiernaast.

a

Wat laat deze grafiek zien?

b

Waarom staat de temperatuur in graden Celsius op de verticale as?

c

Wat staat er op de horizontale as?

d

Om 0:00 uur is de temperatuur aan het dalen. Hoe zie je dat aan de grafiek?

e

Beschrijf het verloop van de temperatuur op deze dag in woorden.

verder | terug