Ruimtelijke figuren > Series doorsneden
123456Series doorsneden

Inleiding

Een MRI-scan van de hersenen levert een serie evenwijdige doorsneden op. De gebruikte techniek is Magnetic Resonance Imaging (beelden maken door magnetische resonantie).
Zo'n serie evenwijdige doorsneden geeft een beeld van iemands organen en ook van eventuele afwijkingen aan die organen.

Je leert in dit onderwerp:

  • een serie parallelle doorsneden tekenen.

  • vanuit een serie evenwijdige doorsneden de ruimtelijke figuur opbouwen.

Voorkennis:

  • eenvoudige doorsneden tekenen in parallelprojectie;

  • doorsneden op ware grootte tekenen.

verder | terug