Ruimtelijke figuren > Berekeningen
123456Berekeningen

Testen

Opgave 15

Van een regelmatige vierzijdige piramide `T.ABCD` is het grondvlak `ABCD` een vierkant met zijde `4` . `S` is het snijpunt van de diagonalen `AC` en `BD` en `TS=10` . Punt `M` is het midden van `TS` .

a

Teken deze piramide in parallelprojectie. Teken een lijn door `M` evenwijdig aan `BD` . Noem de snijpunten met `TB` en `TD` respectievelijk `P` en `Q` .

b

Bereken de lengte van `AP` en `PQ` .

c

Teken `ΔAPQ` op ware grootte en bereken de hoeken van deze driehoek in graden nauwkeurig.

verder | terug