Ruimtelijke figuren > Berekeningen
123456Berekeningen

Inleiding

Ruimtelijke figuren geven vaak aanleiding tot het berekenen van afstanden, lengtes van lijnstukken en grootte van hoeken. Je hebt al gezien dat als je een lichaam tekent in parallelprojectie de vorm en lengte van de figuren nogal eens kunnen afwijken van de werkelijke vorm en/of grootte. Bij het berekenen van de lengte van een lijnstuk of de grootte van een hoek is het daarom vaak handig om de figuur als vlakke figuur in de "juiste" vorm te tekenen. Maak in ieder geval altijd een schets!

Je leert in dit onderwerp:

  • berekeningen uitvoeren bij ruimtefiguren met de stelling van Pythagoras;

  • berekeningen uitvoeren bij ruimtefiguren met behulp van sinus, cosinus en tangens;

  • gebruikmaken van gelijkvormigheid en de vergrotingsfactor van vlakke figuren die onderdeel zijn van ruimtefiguren.

Voorkennis:

  • de (omgekeerde) stelling van Pythagoras;

  • zijden en hoeken berekenen in rechthoekige driehoeken met de goniometrische verhoudingen sinus, cosinus en tangens;

  • de oppervlakte berekenen van driehoeken;

  • gelijkvormigheid gebruiken bij het berekeningen in vlakke figuren.

verder | terug