Ruimtelijke figuren > Berekeningen
123456Berekeningen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier een balk `ABCD.EFGH` . Gegeven is dat `AB=5` cm, `BC=3` cm en `AE=2` cm.

a

Hoe groot zijn de lijnstukken `AC` en `AG` ?

b

Hoe groot is `‚ą†CAG` (de hoek bij `A` met benen `AC` en `AG` )?

verder | terug