Ruimtelijke figuren > Berekeningen
123456Berekeningen

Toepassen

Opgave 13Willemswerf (II)
Willemswerf (II)

Hier zie je een foto van het gebouw "Willemswerf" in Rotterdam. Daarnaast zie je een bovenaanzicht van een sterk vereenvoudigde versie ervan. Deze sterk vereenvoudigde versie is `80` m hoog. De knik in het gebouw begint op `10` m boven het grondvlak. De knik in het gebouw heeft een grensvlak in de vorm van een trapezium.

a

Bereken de lengtes van de zijden van dat trapezium.

b

Bereken de grootte van de hoeken van dat trapezium.

Opgave 14Afgeknotte kubus
Afgeknotte kubus

Bekijk de aan de voorkant afgeknotte kubus `ABCD.EFGH` . `∠BAD=∠ADC=90 ^@` . De afmetingen staan in de figuur.

Bereken de lengte van `AQ` .

verder | terug