Ruimtelijke figuren > Projecties
123456Projecties

Inleiding

Je ziet een foto van een gebouw. Het bovenste deel kun je je voorstellen als een wiskundige balk (dus met rechte hoeken). Zo'n balk heeft drie groepen evenwijdige lijnen. Een foto is een weergave ervan op een plat vlak. Je ziet dat evenwijdige lijnen nu niet langer evenwijdig zijn, er vindt dus vertekening plaats. Hoe krijg je er een afbeelding van, waarbij deze vertekening van evenwijdigheid niet optreedt?

Je leert in dit onderwerp:

  • wat bedoeld wordt met een parallelprojectie;

  • met behulp van parallelprojectie ruimtelijke figuren tekenen (kubus, piramide)

  • de belangrijke eigenschappen van de parallelprojectie.

Voorkennis:

  • ruimtelijke figuren en hun eigenschappen (lichamen), zoals balk, kubus, bol en piramide;

  • eigenschappen van ruimtelijke figuren gebruiken.

verder | terug