Statistiek > Gegevens samenvatten
123456Gegevens samenvatten

Inleiding

Grote verzamelingen statistische gegevens zijn (ondanks het gebruik van tabellen en diagrammen) vaak nogal onoverzichtelijk. Vergelijken van frequentieverdelingen is ook niet altijd in één oogopslag mogelijk. Daarom worden de resultaten van een statistisch onderzoek vaak samengevat in een aantal getallen die snel informatie geven over frequentieverdelingen, zoals gemiddelden en spreiding van gegevens.

Een aantal opgaven uit dit onderdeel is afkomstig uit de NLT-module: "Maak het verschil" , net als enkele datasets.

Je leert in dit onderwerp:

  • een reeks waarnemingen samen te vatten met centrummaten: gemiddelde, mediaan en modus;

  • een reeks waarnemingen samen te vatten met spreidingsmaten: variantie, spreidingsbreedte, kwartielafstand en standaardafwijking;

  • een reeks waarnemingen samen te vatten in een boxplot.

Voorkennis:

  • gegevens in een frequentietabel (met zowel absolute als relatieve als cumulatieve frequenties) verwerken;

  • een (cumulatief) histogram en een (cumulatieve) frequentiepolygoon maken bij een frequentietabel.

verder | terug