Statistiek > Verzamelen en ordenen
123456Verzamelen en ordenen

Voorbeeld 1

Bekijk het bestand Lengtes van 90 meisjes. Sla het bestand voor je ermee werkt eerst op je eigen pc op.
Maak een klassenindeling met een klassenbreedte van `5` cm met als ondergrens `1,50` m. Bereken ook de relatieve frequenties.

> antwoord

Maak de klassenindeling en turf de aantallen; maak een (absolute) frequentietabel. Excel kan automatisch turven in series getallen. In het Practicum kun je zien hoe dat in zijn werk gaat. Let erop dat de eerste klasse `1,50 - lt 1,55` is, de tweede klasse `1,55 - lt 1,60` , enzovoort.

In het antwoordblad Lengtes van 90 meisjes vind je de absolute frequenties en de relatieve frequenties.

Opgave 4

Gebruik het bestand Lengtes van 90 meisjes.

a

Verander de klassenbreedte van `5` in `8` . Maak een tabel met de klassen, absolute frequenties, relatieve frequenties en de cumulatieve frequenties.

b

Verander de klassenbreedte van `5` naar `2` . Hoe groot is nu de hoogste frequentie?

c

Probeer nog een aantal klassenbreedten. Welke klassenbreedte vind je het meest geschikt?

verder | terug