Statistiek > Verzamelen en ordenen
123456Verzamelen en ordenen

Inleiding

Een onderzoek levert veel waarnemingen (antwoorden, kenmerken of meetresultaten) op. Je zult eerst overzicht moeten krijgen over al die gegevens door ze te ordenen. Dat doe je door bijvoorbeeld "turven" hoe vaak een antwoord voor komt.

Je leert in dit onderwerp:

  • de ruwe gegevens uit een onderzoek te ordenen in een overzichtelijke tabel;

  • bij veel verschillende gegevens een klassenindeling te maken en de begrippen klassenbreedte en klassengrens;

  • de begrippen turftabel, frequentietabel en somfrequentietabel en het onderscheid tussen frequentie en relatieve frequentie;

  • het begrip proportie.

Voorkennis:

  • de begrippen steekproef en populatie;

  • rekenen met procenten.

verder | terug