Statistiek > Statistisch onderzoek
123456Statistisch onderzoek

Theorie

Statistiek houdt zich bezig met het verzamelen, uitleggen en presenteren van betrouwbare gegevens over groepen (bijvoorbeeld mensen), de populatie. Meestal wordt maar een deel van de groep, de steekproef, onderzocht. De verzamelde gegevens heten data.

Als je verzamelde gegevens presenteert en gebruikt om daarin patronen te ontdekken, dan ben je bezig met beschrijvende statistiek. Je kunt op basis van de gegevens van een steekproef uitspraken doen over de populatie: je bent dan bezig met verklarende statistiek.

Het kiezen van de steekproefdeelnemers moet aselect plaatsvinden. Dat wil zeggen dat elk lid van de populatie even grote kans heeft om in de steekproef te komen. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van toeval, bijvoorbeeld door loten of toevalsgetallen uit een computer of de grafische rekenmachine.

De steekproef moet representatief zijn. Alle soorten leden uit de populatie moeten naar verhouding even vaak in de populatie voorkomen als in de steekproef.

De steekproefomvang moet groot genoeg zijn. Bijvoorbeeld om te zorgen dat deze ook representatief is.

Voor het verzamelen van gegevens kan een enquĂȘte worden gebruikt die bestaat uit onderzoeksvragen.

Leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, kleur ogen noem je variabelen.

Kwalitatieve variabelen zijn bijvoorbeeld geslacht en kleur ogen. Ze geven een eigenschap (kwaliteit) weer.

Kwantitatieve variabelen hebben een getalswaarde, bijvoorbeeld leeftijd, en je kunt ermee rekenen.

Er zijn verschillende typen kwantitatieve variabelen:

  • discrete kwantitatieve variabelen, zoals schoenmaat. Alleen bepaalde waarden (bijvoorbeeld `7` en `7,5` ) kunnen voorkomen, de andere tussenliggende waarden niet.

  • continue kwantitatieve variabelen, zoals lengte en gewicht. Elke tussenliggende waarde kan ook voorkomen.

"Discreet" betekent: "los van elkaar" ; "continu" staat voor "aaneengesloten" .

Bekijk het Practicum om na te gaan hoe je toevalsgetallen met de grafische rekenmachine kunt oproepen.

verder | terug