Statistiek > Statistisch onderzoek
123456Statistisch onderzoek

Inleiding

Statistiek houdt zich bezig met het verzamelen, uitleggen en presenteren van betrouwbare gegevens over groepen (van bijvoorbeeld mensen). Meestal wordt daarbij maar een deel van de groep onderzocht.

Het woord "statistiek" is afkomstig uit het Latijn: "statisticum collegium" . Dit betekent: les over staatszaken. Je zou kunnen zeggen: de analyse van staatsgegevens.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen statistisch onderzoek, steekproef, populatie, aselect en representatief;

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen en tussen discrete en continue kwalitatieve variabelen;

  • een vragenlijst opstellen die betrouwbare gegevens oplevert die goed te verwerken zijn;

  • toevalsgetallen genereren en er handig gebruik van maken;

  • het verschil tussen beschrijvende en verklarende statistiek.

Voorkennis:

  • de basistechnieken van het werken met de grafische rekenmachine en/of met Excel.

verder | terug