Kansrekening > Kansen optellen en aftrekken
12345Kansen optellen en aftrekken

Inleiding

Je hebt nu het vaasmodel en de bijbehorende kansboom leren kennen. Het lijkt een handig instrument om alle kansproblemen op te lossen, maar toch is het in de praktijk niet altijd even bruikbaar. Zodra het om grotere aantallen trekkingen gaat, wordt een kansboom onoverzichtelijk. Bij trekkingen uit een kaartspel bijvoorbeeld is dit al snel het geval. Dan is het handiger om terug te vallen op regels die beschrijven wanneer je kansen moet optellen en wanneer je ze juist moet vermenigvuldigen.
Daarom wordt nu de kansrekening iets exacter opgebouwd: de kansrekening is een stelsel van regels voor het rekenen met kansen.

Je leert in dit onderwerp:

  • kansen berekenen met behulp van de somregel en de complementregel;

  • de basisbegrippen en de basisregels van de kansrekening;

  • een venndiagram aflezen en bijbehorende kansen berekenen.

Voorkennis:

  • kansen bepalen met behulp van een kansboom;

  • het vaasmodel met of zonder teruglegging voor het berekenen van kansen;

  • een venndiagram maken.

verder | terug