Kansen en tellen > Machten en faculteiten
123456Machten en faculteiten

Testen

Opgave 15

Je maakt getallen van vijf cijfers, die je kiest uit `0` tot en met `9` .

a

Hoeveel verschillende getallen zijn er mogelijk als ieder cijfer op elke positie is toegestaan?

b

Hoeveel verschillende getallen zijn er mogelijk als de getallen niet met `0` mogen beginnen?

c

Hoeveel van die getallen (als bij b) zijn er nog mogelijk als alle cijfers verschillend moeten zijn?

d

Hoeveel getallen zijn er met vijf verschillende cijfers en boven de `43000` ?

Opgave 16

In de lottomachine zitten balletjes met de nummers 1 tot en met 41. Er worden één voor één zes balletjes uitgehaald. Het eerst getrokken balletje valt in het eerste bakje, het tweede in het tweede bakje, enzovoort.

a

Hoeveel verschillende trekkingen zijn er mogelijk?

b

Hoeveel van deze trekkingen leveren zes getrokken ballen met dezelfde nummers op?

c

Je hebt op je lottoformulier aangekruist 1, 13, 17, 19, 31 en 41. Hoe groot is de kans dat die getallen in die volgorde worden getrokken?

d

Hoe groot is de kans dat de getallen bij c worden getrokken, als de volgorde niet uitmaakt?

verder | terug