Kansen en tellen > Redeneren
123456Redeneren

Inleiding

Bij het werpen met een zuivere dobbelsteen weet je dat elk vlakje dezelfde kans heeft om boven te komen. Dat hoef je niet meer steeds experimenteel te bevestigen. Als je vooraf weet welke mogelijkheden even waarschijnlijk zijn kun je kansen berekenen door daarmee te redeneren.
Dan is het vooral een kwestie van alle even waarschijnlijke mogelijkheden in kaart te brengen. Op grond daarvan kun je dan een uitspraak doen over de kans op een bepaalde gebeurtenis.

Je leert in dit onderwerp:

  • kansen bepalen op grond van redeneren met even waarschijnlijke mogelijkheden;

  • alle mogelijkheden in kaart brengen.

Voorkennis:

  • werken met tabellen en diagrammen;

  • werken met experimentele kansen en simulaties.

verder | terug