Symmetrie > Vierhoeken
123456Vierhoeken

Testen

Opgave 24

Je ziet drie vierhoeken.

Geef van elke vierhoek de naam en de overige hoeken

Opgave 25

Je ziet drie driehoeken.

Zijde `AC` is `3` cm. Zijde `RS` is `4` cm, `angle R = 36°` , `angle S = 34°` . `Delta XYZ` heeft twee hoeken van `72°` .

a

Teken `Delta ABC` en spiegel deze over lijn `AC` . Geef de naam van de vierhoek die nu ontstaat en bereken alle hoeken.

b

Teken `Delta RST` en draai deze over `180°` om het midden van lijn `RT` . Geef de naam van de vierhoek die nu ontstaat en bereken alle hoeken.

c

Teken `Delta XYZ` en spiegel deze over lijn `XY` . Geef de naam van de vierhoek die nu ontstat en bereken alle hoeken.

Opgave 26

Gegeven zijn de punten `A(2, 1)` , `B(4, 3)` , `C(4, 7)` en `D(0, 3)` .

a

Teken vierhoek `ABCD` in een assenstelsel. Geef de naam van de vierhoek.

b

Door punt `A` te verplaatsen, ontstaat er een figuur met gelijke tegenoverliggende zijden en gelijke tegenoverliggende hoeken. Hoe noem je deze vierhoek `A'BCD` en wat is het coördinaat van punt `A'` ?

c

Door punt `C` te verplaatsen, ontstaat er een figuur met `1` symmetrie-as waarbij `BC' = C'D` . Hoe noem je deze vierhoek `ABC'D` en wat is het coördinaat van punt `C'` ?

d

Punt `C` kan ook verplaatst worden, zodat er een figuur met `4` symmetrie-assen ontstaat. Hoe noem je deze vierhoek `ABC'_1D` en wat is het coördinaat van punt `C'_1` ?

Opgave 27

Je ziet vlieger `ABDC` . Ten opzichte van `Delta ABC` zijn `angle B` en `angle C` gehalveerd. Hoe groot is `alpha` ?

verder | terug