Symmetrie > Driehoeken
123456Driehoeken

Testen

Opgave 20

Je ziet vier driehoeken.

a

Welke driehoeken zijn gelijkbenig?

b

Welke driehoek is gelijkzijdig?

c

"Elke gelijkbenige driehoek is ook gelijkzijdig." Klopt deze uitspraak? En klopt het omgekeerde?

d

Welke driehoek is rechthoekig?

e

Hoeveel graden zijn de basishoeken van een gelijkbenige rechthoekige driehoek?

Opgave 21

Om een unieke driehoek te tekenen, heb je minstens `3` gegevens nodig.

a

Teken de twee gelijkbenige driehoeken `Δ ABC` met `AB = 5` cm en `∠ A = 30°`

b

Teken de twee rechthoekige driehoeken `Δ DEF` met `DE = 5` cm en `∠ D = 30°` .

c

Teken `Delta GHI` met `GH = HI = 5` cm en `angle G = 60°` . Wat weet je van `angle H` en `angle I` ?

verder | terug