Symmetrie > Driehoeken
123456Driehoeken

Voorbeeld 3

Bekijk de gelijkzijdige `Delta A B C` .

Hoeveel symmetrieassen heeft de gelijkzijdige driehoek?

> antwoord

Een gelijkzijdige driehoek heeft altijd exact drie symmetrieassen. Een symmetrieas loopt door een hoekpunt en deelt de overliggende zijde in twee delen.

Opgave 9

Bekijk de gelijkzijdige driehoek in het voorbeeld nog eens.

a

Als `A` een roosterpunt is, hoe kun je er dan voor zorgen dat de zijden van de gelijkzijdige driehoek allemaal een geheel getal worden? Is `C` dan ook een roosterpunt?

`S` is het snijpunt van de drie symmetrieassen.

b

Welke hoeken maken de symmetrieassen in `S` met elkaar?

c

Wat voor soort driehoek is `Delta A B S` ?

Opgave 10

Teken een gelijkzijdige `Delta A B C` met zijden van `6` cm en noem de middens van de zijden `K` , `L` en `M` . Wat voor driehoek is `Delta K L M` ? Licht je antwoord toe.

verder | terug