Symmetrie > Draaisymmetrie
123456Draaisymmetrie

Voorbeeld 3

Je ziet punt in een assenstelsel. is zijn beeldpunt bij draaien om punt over °.

Met de schuifbalkjes kun je de punt verplaatsen.

Ga na:

  • Bij draaiing om over ° is het beeldpunt van elk punt gelijk aan .

  • Bij draaiing om over ° is het beeldpunt van elk punt gelijk aan .

Opgave 9

Er is sprake van draaiing om over een hoek van °.

a

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ?

b

En van ?

c

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ? Controleer dit voor meerdere waarden van en .

Stel nu een draaiing om over in.

d

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ?

e

En van ?

f

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ? Controleer dit voor meerdere waarden van en .

g

Wat is de beeldfiguur van de -as bij draaiing om over °?

verder | terug