Symmetrie > Draaisymmetrie
123456Draaisymmetrie

Uitleg

Bekijk hoe je een draaisymmetrische figuur maakt.

Je ziet hoe een draaisymmetrische figuur wordt gemaakt door om punt over 90° (tegen de wijzers van de klok in) te draaien.

, en zijn originelen.

is het beeld van , is het beeld van en is het beeld van . Elk beeldpunt wordt zo getekend dat het even ver van het centrum af ligt als zijn origineel. De hoek tussen bijvoorbeeld en is 90°.

Om de figuur echt draaisymmetrisch te maken moet je ook weer 90° draaien en vervolgens het beeld van deze driehoek nog een keer 90° draaien (tegen de klok in).

Opgave 3

Bekijk de punten  en .

a

Je gaat de punten en  op het werkblad over 90° (dus tegen de wijzers van de klok in), vervolgens over 180° en ten slotte over 270° draaien. Geef de punten telkens de juiste benaming.

b

Verbind nu alle punten en teken de draaisymmetrische figuur.

Opgave 4

Teken in een assenstelsel de punten , en . Je gaat nu draaien. Het beeld van noem je . Schrijf steeds de coördinaten van , en op.

a

Draai om de oorsprong over 90° (dus tegen de wijzers van de klok in).

b

Draai om de oorsprong over - 90° (dus met de wijzers van de klok mee).

c

Draai om punt over 180°.

verder | terug