Symmetrie > Puntsymmetrie
123456Puntsymmetrie

Uitleg

Bekijk hoe je een puntsymmetrische figuur maakt. De punten `A` , `B` en `C` worden gespiegeld in punt `P` .

`A` , `B` en `C` zijn originelen.

`A'` is het beeld van `A` , `B'` is het beeld van `B` en `C'` is het beeld van `C` . Beeldpunt `A'` wordt zo getekend dat het even ver van het centrum `P` af ligt als punt `A` . Punt `P` is het midden van lijnstuk `A A'` .

Opgave 3

Bekijk `Delta ABC` en punt `P` .

a

Spiegel op het werkblad de punten  `A` ,  `B` en  `C` in punt  `P`  en noem de punten `A'` ,  `B'` en  `C'` .

b

Teken nu de puntsymmetrische figuur die ontstaat wanneer je de punten met elkaar verbindt.

Opgave 4

Teken in een assenstelsel de punten `A(3, text(-)2)` , `B(5, 0)` en `C(1, 4)` . Je gaat nu `Delta ABC` spiegelen. Het beeld van `Delta ABC` noem je `Delta A'B'C'` . Schrijf steeds de coördinaten van `A'` , `B'` en `C'` op.

a

Spiegel `ΔABC` in de oorsprong `O` van het assenstelsel.

b

Spiegel `Delta ABC` in punt `P(3, 2)` .

c

Spiegel `Delta ABC` in punt `B` .

Opgave 5

Teken in een assenstelsel de punten `A(1, 2)` , `B(3, 2)` , `C(4, 4)` , `D(1, 5)` , `E(1, text(-)2)` , `F(1, 1)` , `G(text(-)1, 1)` en `H(text(-)2, text(-)1)` . Vierhoek `ABCD` heeft als spiegelbeeld vierhoek `FGHE` .

a

Waarom wordt het spiegelbeeld vierhoek `FGHE` genoemd en niet vierhoek `EFGH` ? Leg de volgorde van de hoofdletters uit.

b

Teken het symmetriecentrum. Welk punt is dit?

c

Als je vierhoek `ABCD` spiegelt in `P(2, 3)` , krijg je een vierhoek `KLMN` . Schrijf de coördinaten van de hoekpunten van `KLMN` op.

verder | terug