Symmetrie > Puntsymmetrie
123456Puntsymmetrie

Testen

Opgave 17

Je ziet in het assenstelsel vierhoek . De figuur staat ook op het werkblad.

a

Vierhoek wordt gespiegeld in de oorsprong van het assenstelsel. Teken het spiegelbeeld en schrijf de coördinaten van de beeldpunten op.

b

Vierhoek wordt gespiegeld in punt . Teken het spiegelbeeld en schrijf de coördinaten van de beeldpunten op.

Opgave 18

Je ziet de hoofdletters van het West-Europese alfabet, lettertype Arial.
De letters staan ook op het werkblad.

Welke letters zijn puntsymmetrisch? Welke letters zijn lijnsymmetrisch? Zet het aantal symmetrieassen erbij.

Opgave 19

De kaarten uit een gewoon kaartspel zijn merendeels puntsymmetrisch. Toch zijn er kaarten die niet puntsymmetrisch zijn. Welk gedeelte van de kaarten is niet puntsymmetrisch?

verder | terug