Symmetrie > Puntsymmetrie
123456Puntsymmetrie

Uitleg

Bekijk hoe je een puntsymmetrische figuur maakt. De punten , en worden gespiegeld in punt .

, en zijn originelen.

is het beeld van , is het beeld van en is het beeld van . Beeldpunt wordt zo getekend dat het even ver van het centrum af ligt als punt . Punt is het midden van lijnstuk .

Opgave 3

Bekijk en punt .

a

Spiegel op het werkblad de punten  en  in punt   en noem de punten en .

b

Teken nu de puntsymmetrische figuur die ontstaat wanneer je de punten met elkaar verbindt.

Opgave 4

Teken in een assenstelsel de punten , en . Je gaat nu spiegelen. Het beeld van noem je . Schrijf steeds de coördinaten van , en op.

a

Spiegel in de oorsprong van het assenstelsel.

b

Spiegel in punt .

c

Spiegel in punt .

Opgave 5

Teken in een assenstelsel de punten , , , , , , en . Vierhoek heeft als spiegelbeeld vierhoek .

a

Waarom wordt het spiegelbeeld vierhoek genoemd en niet vierhoek ? Leg de volgorde van de hoofdletters uit.

b

Teken het symmetriecentrum. Welk punt is dit?

c

Als je vierhoek spiegelt in , krijg je een vierhoek . Schrijf de coördinaten van de hoekpunten van op.

verder | terug