Symmetrie > Puntsymmetrie
123456Puntsymmetrie

Voorbeeld 2

Je ziet een punt in een assenstelsel. is zijn beeldpunt bij spiegelen in punt .

Met de schuifbalkjes kun je punt verplaatsen. Ook kun je verplaatsen. Ga met behulp van de applet na:

Bij spiegeling in is het beeldpunt van elk punt gelijk aan .

Opgave 8

Gebruik de applet in het voorbeeld. Stel in .

a

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ? En van ?

Stel in .

b

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ? En van ?

Opgave 9

Bekijk het assenstelsel met punt .

a

Teken op het werkblad het vierkant waarvan punt het middelpunt is. De hoekpunten zijn:
, , en .

b

Spiegel punt in punt . Welk punt is het beeldpunt?

c

Een punt wordt gespiegeld in punt . Het beeldpunt is . Welk punt is gespiegeld?

d

Teken het punt . Spiegel in punt . Noem het beeldpunt .

verder | terug