Symmetrie > Lijnsymmetrie
123456Lijnsymmetrie

Testen

Opgave 22

Je ziet vier figuren.

figuur a

figuur b

figuur c

figuur d

a

Is figuur a lijnsymmetrisch? Geef aan hoeveel symmetrieassen er zijn.

b

Is figuur b lijnsymmetrisch? Geef aan hoeveel symmetrieassen er zijn.

c

Is figuur c lijnsymmetrisch? Geef aan hoeveel symmetrieassen er zijn.

d

Is figuur d lijnsymmetrisch? Geef aan hoeveel symmetrieassen er zijn.

Opgave 23

Teken in een assenstelsel staan de punten , en . Je gaat nu spiegelen. Het beeld van noem je . Teken telkens het lijnsymmetrische beeld en schrijf de coördinaten van , en op.

a

Spiegel in de -as.

b

Spiegel in de roosterlijn door en .

c

Spiegel in de -as.

verder | terug