Symmetrie > Lijnsymmetrie
123456Lijnsymmetrie

Uitleg

Bekijk hoe je een lijnsymmetrische figuur maakt.

wordt gespiegeld in lijn . noem je het origineel.

is het beeld van .

Beeldpunt wordt zo getekend dat het even ver van de spiegellijn af ligt als punt . Lijn is de symmetrieas van lijnstuk .

Lijn snijdt loodrecht middendoor en heet daarom de middelloodlijn van . Lijn is ook de middelloodlijn van en .

Opgave 3

Teken in een assenstelsel de punten , en .
In de volgende opgaven spiegel je en krijg je het beeld . Schrijf ook steeds de coördinaten van , en op.

a

Spiegel in de -as.

b

Spiegel in de -as.

Opgave 4

In een assenstelsel staan de punten , en . Het beeld van noem je . Schrijf steeds de coördinaten van , en op.

a

Spiegel in de -as.

b

Spiegel in de lijn die door de punten en loopt.

c

Spiegel in de -as.

Opgave 5

Teken in een assenstelsel de punten , , , , , , en . Vierhoek heeft als spiegelbeeld vierhoek .

a

Waarom is de volgorde van de letters van het spiegelbeeld vierhoek en niet vierhoek ?

b

Teken de symmetrieas. Door welke twee punten gaat de symmetrieas?

c

Als je vierhoek spiegelt in de -as, krijg je een nieuwe vierhoek. Is die (nieuwe) vierhoek ook het spiegelbeeld van vierhoek ?

verder | terug